Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Dự thảo Luật Lao động bổ sung quy định công đoàn độc lập

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

Cộng sản rất lưu manh xảo trá, thế nào chúng cũng cài người vô để phá

01/05/2019 00:18

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang