Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đề xuất không lấy ý kiến người dân về các dự án BOT

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Trời ơi nơi gửi Cõi trên :

Không lấy ý kiến dân thì thôi, việc gì phải la lên cho chúng chửi. Quy trình lấy ý kiến cộng đồng cũng dễ mà, làm lếu láo như các vụ trước ai biết!
Từ rày về sau không xì tầm bậy nữa, mất chức có ngày.

24/05/2018 09:52

    Reply to this comment

Đồ lưu Manh :

Nếu đề xuất của bộ giao thông vận tải được nhà nước thông qua thì ta có thể gọi đây là "NHÀ NƯỚC LƯU MANH "chuyên đi trấn lột dân nghèo..

12/05/2018 22:39

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang