Anonymous says:
24/07/2021 21:21

Số lưọng thuốc này, cũng chưa đử để chích cho đám đảng viên CS + Thân nhân và đám tư bản , lợi ích nhóm ỏ VN..THì làm gì tới đưọc dân nghèo..! Nhưng Hoa Kỳ và các nưóc tư bản khác, lại cứ chuyển Vaccine cho CSVN ..??? để nuôi chế độ CSVN tàn bạo , không thua gì Tầu Cộng..???

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang