Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hơn 100 trẻ nhiễm sán lợn, hàng trăm trường hợp khác đang chờ kết quả

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Sát Thát nơi gửi Viet Nam :

Trẻ con phải được đối xử tốt nhất. Thực phẩm cho học sinh phải là thứ tốt nhất. Giáo Dục và Y tế phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Đem thực phẩm bẩn cung cấp cho bếp ăn nhà trường không thể chỉ bị "kiểm điểm".
Bọn Tàu vô cùng tàn ác, lợi dụng tính tham lam của cán bộ và con buôn Việt, chúng đã đầu độc dân ta qua thế hệ trẻ.
Đảng và nhà nước đâu mà để xảy ra thảm cảnh này??

17/03/2019 17:42

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang