Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hơn 20 gia đình trình báo con mất tích tại Anh trong đó có người mới 15 tuổi

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyễn lú Trọng nơi gửi Hà Lội :

Đất nước ta chưa bao giờ khốn nạn như hôm nay...

27/10/2019 14:28

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang