Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hơn 8 ngàn người Việt chết vì tai nạn giao thông trong năm qua

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Tình trạng " giao thông " trên các đường phố ở Việt Nam nói lên tình trạng " giao tế " trong xã hội Việt Nam.

Ớ các nước càng không có tư do, dân chủ như Việt Nam, dân càng sống trong vô kỷ luật, vô kỷ cương. Vì dân không có tự do làm luật, thì dân bảo nhau đừng giữ luật, vì đó không phải là luật của dân, không phản ánh nguyện vọng của dân.

Ở các nước càng có tư do và dân chủ như Hoa Kỳ, dân càng sống trong kỷ luật và kỷ cương. Vì dân có tự do, có làm luật, nên dân bảo nhau phải giữ luật của dân.

04/01/2018 04:16

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang