Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ủy ban Kiểm tra TW sẽ xem xét kiểm điểm ông Triệu Tài Vinh?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nhat Hoang nơi gửi phu tho :

Không thể kỷ luật khiển trách hay rút kinh nghiệm được....đã liên đội quan chức thì phải truy tố hoặc buộc thôi việc....vì cái mặt lớn nhất là mất lòng tin của nhân dân đối với cán bộ...không có giá nào mua được lòng tin

06/10/2019 23:42

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang