Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Ba Kim
07/08/2021 06:14

Nhà nước CSVN đang từng bước triể khai TÀ THUẬT XƠI GỌN SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP MUA VẮC-XIN TỪ DÂN.

Hoàng Kiều Úc Châu
07/08/2021 06:25

Thái Thú CS Hà Nội tàn ác, đang thực hiện mưu đồ tiêu diệt giống nòi dân miền Nam, bằng thuốc Nona Covax độc hại.

Xem toàn trang