Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tổng liên đoàn lao động VN đề nghị tăng lương tối thiểu lên 14,4%

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Người Việt Tự Do nơi gửi Hải Ngoại :

Đãng Cướp Sạch cộng sản, ĐCS, chuyên bán Nước buôn Dân muốn diễn trò gì. Tỗng Liên Đoàn Lao Động muốn tranh đấu cho quyền lợi công nhân mà không biết căn cứ vào sức lao động công nhân mà lại căn cứ vào luật đại diện cho quyền lợi của đãng Cướp Sạch cộng sản. Tại sao? Tỗng Liên Đoàn đại diện và tranh đấu cho đãng Cướp Sạch cộng sản.

07/10/2015 06:12

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang