Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con bị "kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc"

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Bốn búa nơi gửi Miền nam :

Kiểm điểm rồi kỷ luật rồi lên chức nếu cùng phe, còn khác phe sau đám cưới để bị ung thư mà chết... ông

27/09/2019 15:05

    Reply to this comment

Ba búa nơi gửi Nam Bô :

Lỗi nhỏ lỗi lớn thảy đều "kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc". Cái cụm từ có từ thời CS vào chiếm miền Nam, trước 1975 trong Nam làm gì có. Riết rồi nghe quen tai, êm tai. Huề tiền, nhà ai về nhà nấy.
Chỉ khi nào mày không cùng phe tao cần triệt hạ thì mày sẽ bị cho vào lò. Còn nếu cùng phe thì cứ kiểm điểm rút kinh nghiệm rồi về ngủ.

26/09/2019 12:29

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang