Cả nước có gần 700 ngàn thí sinh dự thi đại học

Gần 700 ngàn thí sinh đã làm thủ tục dự thi đại học trong ngày Chúa Nhật 3 tháng 7.
RFA 03.07.2011
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Số thí sinh nộp đơn dự tuyển này trải dài từ Bắc vô Nam các trường đại học toàn quốc đã hoàn thành thủ tục tuyển sinh trong hơn mười ngày qua.

Riêng tại Hà Nội trường đại học Thương Mại đã có 32 ngàn thí sinh dự thi đợt 1 với 965 phòng thi và hơn 2.200 cán bộ coi thi được huy động.

Tại thành phố HCM số thí sinh nộp đơn dự thi vào Đại học Công Nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 40 ngàn thí sinh tại 28 điểm thi.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang