Tất cả các ý kiến của bạn đọc về TP/HCM: 20 ngàn doanh nghiệp đóng cửa trong tháng 10

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Dictator Commie nơi gửi Ha Noi :

More to come. The end of the Commie is near!

Are you ready to say this aloud: "Freedom at last!! Liberty - Democracy and Human Rights for all!!"

28/11/2012 06:44

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang