Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tàu ngầm Kilo Đà Nẵng đã về đến Cảng Cam Ranh

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nghiêm trọng Hóa nơi gửi Hà nội :

Mua nhiều phương tiện, mà không thể dùng để bảo vệ an ninh cho dân là tội lớn, cái gương Iraq 2003 đã cho biết việc mua sắm nhiều quân cụ hiện đại tốn nhiều tiền không cùng nghĩa với khả năng chống xâm lược đâu nhá

05/02/2016 02:28

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang