Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Huyện Nhà Bé rút công văn "cấm trang trí ông già Noel trong trường học"

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.SITRAN nơi gửi USA :

Trước 30-4-1975 tôn giáo tiêu diệt chính thể VNCH ... sau 30-4-1975 đảng csVN triệt tiêu tôn giáo , đó là điều tất yếu ... Haha ! Haha ! ! !

07/12/2018 17:33

    Reply to this comment

Hai Rứa nơi gửi Hồ chó Minh :

Việt cọng muôn năm bài trư tôn giao,vì chúng la vô thần

07/12/2018 01:09

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang