Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhà cựu tù chính trị Đỗ Thị Minh Hạnh bị “khủng bố” bằng bom xăng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Nếu nước Việt Nam là của đảng tà quyền Việt cộng thì chúng nó có quyền bán nước. Còn nếu là của dân Việt thì toàn thể dân Việt phải tự mình can đảm đứng lên tổng biểu tình dài hạn thì may ra mới lật đổ được đảng bạo quyền Việt cộng ngu dốt để cứu nước trước khi giặc tàu cộng

04/07/2018 00:46

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Việt Cộng vẫn còn tiếp tục khủng-bố những người dân lành vô tội!

27/06/2018 20:43

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang