Tất cả các ý kiến của bạn đọc về 12 tỉnh phía Bắc không phát hiện tham nhũng vặt trong 6 tháng đầu năm

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Huy nơi gửi Usa :

Ai cung tham nhung ca thi ai bat ai ???

04/08/2019 13:57

    Reply to this comment

Lão nông dân nơi gửi Cà Mau :

Hahaha...hehehe...
Tham nhũng vặt...heheh...hahah...!!!

01/08/2019 14:34

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang