Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ngoại trưởng Bắc Hàn thăm Hà Nội để học hỏi cách làm kinh tế

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Hội viên Cờ đỏ nơi gửi Hanoi :

Ngoại trưởng Bắc Hàn đến Việt nam để học cách làm kinh tế sao cho mau mau đưa thanh niên nam nữ ra làm ô sin cho nước ngoài. Nhớ học luôn cách cướp tiền của dân xây biệt phủ nhá.

08/11/2018 09:57

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang