Anonymous says:
16/04/2012 17:45

Đối với các chú cộng sản Việt Nam,đi lễ nhà thờ,đi chùa...là phản động không yêu nước,sau đó sẽ bị bắt.Nó chỉ cho độc nhất là thờ xác chết hồ chí minh thôi,ghét ơi là ghét.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang