Anonymous says:
02/11/2020 11:30

Nhật bắt giữ thêm đám con cháu bác mổ heo lậu,bọn ăn dơ uống bẩn ở đây...người Việt được giáo dục trước 1975 đâu làm những chuyện như vậy!!!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang