Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Người dùng Việt Nam đề nghị Facebook trả lời về Luật An ninh mạng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.LeHang nơi gửi Germany :

Facebook có một Catalog nói rõ là trường hợp nào thì bài viết sẽ bị xóa sau đó. Phu trách cho bộ phận này là Content Moderators, xóa hay để lại là một quyết định không có thời gian. Và hầu hết những Content Moderators này đều còn rất trẻ, mỗi người phụ trách hàng ngày là chừng 1800 bài viết, hình ảnh...

Đương nhiên trong Facebook thì cũng có Content Moderators người Việt chuyên phụ trách những bài viết tiếng Việt. Những người này không phải là tốt nghiệp đại học về luật, tâm lý, xã hội... Nhưng họ tự cho mình là "ông trời con" tự quyết định số mạng của người viết, gởi bài. Khi nhận phải những phản khán của chế độ độc tài, thì giữa lý trí và hiểu biết không còn biên giới, nên họ vội xóa những bài viết của giới bé họng!

Mark Zuckerberg chẳng có thời gian để đọc từng bài viết, xem hình ảnh... ông ta lo cho sự bành trướng, tiếp xúc với giới đầu tư để giữ cổ phiếu không thụt...

Do đó có viết thơ gởi Mark Zuckerberg mà diễn tả thì phải chờ rất lâu. Tốt hơn là nhắm vào bọn Content Moderators người Việt chuyên chiu trách nhiệm "kiểm duyệt" mà cho họ biết những hành động thiếu dân chủ, pháp lý... Họ không phải là quan tòa quyết định trừng phạt hay tha thứ ai, họ chỉ làm việc cho tỷ phú Mark Zuckerberg một thời gian, rồi họ cũng rời bỏ cái job là Content Moderator, mà tìm một Job khác ổn định cho tương lai khi lập gia đình.

Do đó vấn đề chính là dư luận nên cần phải chỉ trích vào những Content Moderators người Việt, đừng bị để lợi dụng, mà cần có một lý trí để giữ đúng điều lệ xóa hay giữ bài viết, hình ảnh...

08/07/2018 13:42

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Dear Marx Fuckerberg.. Giai cấp chuyên-chính vô-sản và tư-bản "Đại Đoàn Kết"!

08/07/2018 13:01

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Facebook, YouTube, Google là một công ty Hoa Kỳ, phải tôn trọng Hiến Pháp, Luật Pháp Hoa Kỳ về Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí của Hoa Kỳ, theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

Facebook không được vi phạm quyền Tự Do Ngôn Luân, Tự Do Báo Chí của khách hàng người Việt tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới đang xử dụng văn bản chữ Việt Nam
( Vietnamese version), về những phê bình, chỉ trích, phản đối đường lối, chính sách, hành vi của đảng cầm quyền cộng sản Việt Nam, của nhà cầm quyền Việt Nam về những vi phạm Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí, Tu Do Biểu Tình ...

Facebook, YouTube, Google phải tôn trọng Hiến Pháp Việt Nam về quyền Tự Do Ngôn Luân, Tự Do Báo Chí của nhân dân Viêt Nam, khách hàng Việt Nam, cho dù đảng cầm quyền cộng sản Việt Nam vị pham.

Nhân dân Việt Nam có quyền Bất Tuân, có quyền đòi hỏi Trưng Cầu Dân Ý về Luật An Ninh Mang vi phạm Hiến Pháp Việt Nam về Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí, Tự Do Hội Họp, Tự Do Biểu Tình ... trên Mạng.08/07/2018 08:00

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Facebook, YouTube, Google là một công ty Hoa Kỳ, phải tôn trọng Hiến Pháp, Luật Pháp Hoa Kỳ về Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí của Hoa Kỳ, theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

Facebook không được vi phạm quyền Tự Do Ngôn Luân, Tự Do Báo Chí của khách hàng người Việt tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới đang xử dụng văn bản chữ Việt Nam
( Vietnamese version), về những phê bình, chỉ trích, phản đối đường lối, chính sách, hành vi của đảng cầm quyền cộng sản Việt Nam, của nhà cầm quyền Việt Nam về những vi phạm Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí, Tu Do Biểu Tình ...

Facebook, YouTube, Google phải tôn trọng Hiến Pháp Việt Nam về quyền Tự Do Ngôn Luân, Tự Do Báo Chí của nhân dân Viêt Nam, khách hàng Việt Nam, cho dù đảng cầm quyền cộng sản Việt Nam vị pham.

Nhân dân Việt Nam có quyền Bất Tuân, có quyền đòi hỏi Trưng Cầu Dân Ý về Luật An Ninh Mang vi phạm Hiến Pháp Việt Nam về Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí, Tự Do Hội Họp, Tự Do Biểu Tình ... trên Mạng.08/07/2018 07:44

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Nen loai tru FEACEBOOK ra Khoi doi song la an Toan, chung no se dem thong tin minh no Ban cho Dich. Coi chung chung no la vay, chung chi biet tien, con chu tin thi chung danh mat lau roi

08/07/2018 02:36

    Reply to this comment

JACKY LUNA nơi gửi CALIFORNIA :

FACEBOOK LA MANG XA HOI,LA CUA NGUOI DAN TREN TOAN THE GIOI .
MONG CHU TICH FACEBOOK KHONG LIEN KET VOI BAT CU DANG PHAI NAO MA BAN RE NHAN DAN.

07/07/2018 12:42

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang