Anonymous says:
17/04/2021 08:40

Nho dung quên dem thêm dô la nhiêù nhiêù

Rober
Rober says:
18/04/2021 21:23

CHắc ngài TT Mỹ Biden không dám nhận lời mời của Ngài Trọng,,? Chỉ vi Họp đại hội đảng CSVN 13, đảng CSVN còn phải báo cáo cho đảng CS Tầu biết, Vậy thỉ khi ngài Biden, nói chuyện với Ngài Trọng vể những bí mật của Hoa Kỳ với VN se ra sao ? THi đảng CSVN cũng báo cáo tút cho đảng CS China..Ôi nguy tai..! Chơi với đảng CSVN, như đang chơi với con Rắn Độc.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang