Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

RFA-25-03-2015
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Phải là những đoàn viên ưu tú, lý lịch đỏ mới có cơ hội vào hàng ngũ đảng cộng sản Việt Nam
Phải là những đoàn viên ưu tú, lý lịch đỏ mới có cơ hội vào hàng ngũ đảng cộng sản Việt Nam
RFA

Ban Bí thư Trung ương Đảng hôm 24 tháng 3 vừa qua đã ra chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.

Chỉ thị của Ban Bí thư đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó xác định việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và cần đầu tư thích đáng. Đảng  kêu gọi việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong một bộ phận đảng viên để làm gương cho giới trẻ.

Chỉ thị mới đánh giá chung thế hệ trẻ Việt nam được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày một tốt hơn, phần lớn thanh thiếu nhi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiêm với tổ quốc, gia đình và bản thân.

Tuy nhiên, đảng cũng nhìn nhận một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ngoài ra, chỉ thị cũng xác định một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, bên cạnh đó là tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp.

Ý kiến (2)
Share

Người Việt Tự Do

nơi gửi Hải Ngoại

Công Nhân, Nông Dân và Nhân Dân Việt ngoại trừ một số NHỎ đãng viên không muốn và không cần nền giáo dục Cướp Sạch của đãng cộng sản Cướp Sạch.

26/03/2015 04:36

Hà Ong

nơi gửi VN

Càng tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng CS bao nhiêu ,xã hội VN càng băng hoại bấy nhiêu .Vì nó là một chủ nghĩa phi nhân ,vô nhân .Các lý luận viên của CS ,xin đừng ngụy biện, biện bạch . Phải nghe lời các đàn anh CS tại Liên xô ,Đông Âu,mà vứt bỏ nó đi ! !

25/03/2015 17:18

Xem toàn trang