Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

RFA-25-03-2015
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Phải là những đoàn viên ưu tú, lý lịch đỏ mới có cơ hội vào hàng ngũ đảng cộng sản Việt Nam Phải là những đoàn viên ưu tú, lý lịch đỏ mới có cơ hội vào hàng ngũ đảng cộng sản Việt Nam
RFA

Ban Bí thư Trung ương Đảng hôm 24 tháng 3 vừa qua đã ra chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.

Chỉ thị của Ban Bí thư đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó xác định việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và cần đầu tư thích đáng. Đảng  kêu gọi việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong một bộ phận đảng viên để làm gương cho giới trẻ.

Chỉ thị mới đánh giá chung thế hệ trẻ Việt nam được giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng ngày một tốt hơn, phần lớn thanh thiếu nhi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiêm với tổ quốc, gia đình và bản thân.

Tuy nhiên, đảng cũng nhìn nhận một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ngoài ra, chỉ thị cũng xác định một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, bên cạnh đó là tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang