Thủ tướng Việt Nam chỉ thị minh bạch hoá quanh việc thu hồi đất

Mục đích, tiến trinh thực hiện cùng mức bồi hoàn, kế hoạch tái định cư, những gì liên quan đến việc thu hồi đất phải được công khai cho người dân biết. Đó là chỉ thị của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về công tác tiếp dân và giải quyết những khiếu tố của dân về đất đai.
RFA
2012.05.18

Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, việc thu hồi đất phải thực hiện chặt chẽ, phải căn cứ qui hoạch và thực hiện đúng theo qui hoạch được phê duyệt cho người dân có thể hiểu được.

Ông cũng yêu cầu từng bước công khai minh bạch trong những trường hợp thu hồi đất để xây dựng các khu kinh tế hoặc khu thương mại, song song với sự minh bách trong phương án hỗ trợ , tái đính cư, bảo đảm theo đúng chính sách và pháp luật, sát với thực tế hầu có thể tạo sự đồng thuận cũng như sự ủng hộ từ người dân.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu để sửa đỗi những bất cập trong luật và nghị định về đất đai, nhằm bảo đảm quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Một điểm khác được ông Nguyễn Tấn Dũng  đề cập tới là không sử dụng quân đội khi đi cưỡng chế đất.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.