Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Công an đe dọa và sách nhiễu Phật tử Giáo hội VN Thống nhất

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Bây giơ muốn CS không trù dập phật tử và Giáo Hội Việt Nam thống nhất thì ngài Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đến gặp Đại Lão Hoà Thượng giặc Thầy Chùa Thích Trí Quang xách động phật tử vác Phật ra đường ăn vạ, phá rối trị an, đình công, bãi thị, đốt vỏ xe, giật xập cầu là CS nó sợ ngay. Ví nó sợ nên nó sẽ bịt mõm thầy. Thế là thầy chịu thua.
Các giặc thầy chùa ngày xưa làm loạn ở Miền Nam. Bây giờ mà như thế chúng cắt cò như không.
Thứ khôn nhà dại chợ.

14/05/2017 20:53

    Reply to this comment

haivan69 nơi gửi Dong Nai :

Việt Nam bây giờ theo một chế độ nửa vời. không phải Cộng Sản ,không phải tư bản, không tin Tôn Giáo , không tin cả chính mình.Không hiểu tương lai sẽ đi về đâu ?

14/05/2017 18:17

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Trước 30 tháng 4 năm 1975.
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mạnh ác liệt. Với một bầy sư sãi do Thích Trí Quang lãnh đạo. Bọn giặc thầy chùa đã phá nát Miền Nam trong khi hàng triệu thanh niên cầm súng hy sinh mạng sống ngoài chiến trường để bảo vệ người dân và Miền Nam tự do. Bây giờ sau khi qui phục CS bọn giặc thầy chùa đã được chúng (CS)ưu ái đút nắm dao vào miệng cho những vị Tăng và vào thăm hang Bắc Bó cho những vị Ni..

13/05/2017 10:51

    Reply to this comment

??? nơi gửi ??? :

Tại sao chúng ta lại kêu lủ Cướp là CHÁNH PHỦ ? Một lủ cướp Hèn Với Giặc Ác Với Dân , với tôn giáo lủ cướp cho Sư Quốc Doanh và Sư Giả ra nước ngoài đó để chứng minh cho thế giới biết là Lủ Cướp có tôn trọng tín ngưởng

13/05/2017 08:49

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

DÂY LÀ TU DO TÔN GIAO THEO DINH HUONG XHCN VIÊT CÔNG.

12/05/2017 17:26

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang