Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Sai phạm của tập đoàn than khoáng sản VN được chuyển sang Bộ công an

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.PT nơi gửi Saigon :

dân chúng dưới sự" lãnh đạo anh minh của đảng"đang đợi chờ kết quả thanh tra về những hành vi tham nhũng của Nguyễn phú Trong ,Nguyển xuân Phúc, Trần đại quang
Mong lắm thay ủy ban thanh tra nhà nước mau làm sáng tỏ vụ này

27/10/2016 23:26

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang