Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Quảng Nam coi lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc ở Biển Đông là vô giá trị

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Indo nơi gửi Indo :

Bon Trung quốc rất mưu sĩ, bọn chúng gọi là lệnh đánh bắt cá thì chúng làm trong phạm vi lãnh thổ của chúng đi cớ sao chúng lấn sang vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là một trong hàng trắm cái cơ thâm độc để nếu như nước nào mắt bẩy không đánh cá trong vùng của nước mình mà bọn Trung quốc áp đặt thì lâu dài bọn Trung quốc đem ra nói chủ quyền vì anh đac hấp hành lệnh đánh bắt cá của bọn chúng

06/06/2019 08:11

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang