Quốc hội Việt Nam thông qua luật trưng cầu ý dân

RFA
2015-11-25
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Quốc hội Việt Nam chiều hôm nay biểu quyết thông qua luật trưng cầu ý dân với trên 86% tổng số đại biểu tán thành.

Theo qui định của luật, những vấn đề được quốc hội xem xét và quyết định lấy ý kiến của dân là toàn văn bản hiến pháp và những nội dung quan trọng liên quan đến hiến pháp.

Bên cạnh đó, chủ quyền,  lãnh thổ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, kinh tế, xã hội, sự phát triển củ đất nước, đều là những vấn đề cần được man gar trưng cầu ý dân theo qui định của luật.

Luật còn qui định kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với những vấn đề đưa ra để lấy ý kiến, có hiệu lực từ ngày được công bố. Mọi cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phải tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý.

Luật  trưng cầu ý dân,  gồm 8 Chương và 52 Điều, mà quốc hội thông qua hôm nay, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng  Bảy 2016.

Ý kiến (1)
Share

Người Việt Tự Do

nơi gửi Hải Ngoại

Trò hề đã cũ diễn mới chỉ tốn tiền vô ích. Văn bản có thễ còn đó với hơn mấy triệu ý kiến ủng hộ bản văn hiến pháp 2013. Chữ đã có "trưng cầu dân ý" tại sao không xữ dụng lại phải đổi lại trưng cầu ý dân. Có lẽ cho giống "lạ". Tóm lại chỉ là trò hề đã cũ (ít nhứt) từ năm 2013

25/11/2015 15:31

Xem toàn trang