Buổi họp chuyên đề góp ý dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

Nguyên tắc chủ quyền nhân dân gắn với thượng tôn Hiến pháp là một trong những điểm mới quan trọng của dự thảo Hiến pháp sửa đổi.
RFA-18-09-2012

Share

Nội dung này nằm trong buổi họp chuyên đề thảo luận về dự thảo ý kiến Chính phủ đối với Dự thảo Hiến pháp diễn ra chiều hôm qua 17/9.

Các điểm khác trong dự thảo Hiến pháp như nguyên tắc về tổ chức quyền lực nhà nước với sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng là những nội dung được đề cập trong buổi họp trên.

Tuy nhiên, tại đây, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo còn hạn chế, chưa tính đến các trường hợp ngoại lệ, nhiều thiết chế được quy định chỉ phù hợp để hoạt động trong điều kiện bình thường, chưa dự liệu được cách điều hành đất nước trong những điều kiện mới với biến động của thế giới.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang