Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
10/07/2021 13:43

Ô ngu nhỉ, hèn, nhục nhỉ ! Ô bất tài, bất lực, bất lương nhỉ ! cái đám Đảng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, con buôn, tài phiệt cờ đỏ Búa Liềm !

Tàu Cộng nó bắt phải mang may bay sang Tàu, mang thuốc chích ngừa dịch Tàu của Tàu " biếu tặng " về, ưu tiên chích ngừa miễn phí cho dân Tàu Cộng chúng nó, cho bọn Việt Cộng, làm ăn, học tập, bưng bô cho chúng nó, rồi lại phải ra tận sân bay cám ơn chúng nó, rồi dân Tàu Cộng chúng nó lại được chửi... " đồ Việt Cộng vô ơn, bất trung, bất tín, không giữ đúng lời cam kết ngu xuẩn của mày với chúng tao "...

Bây giờ lại nhắm mắt, cúi đầu lấy tiền của dân mua thuốc chích ngừa dịch Tàu Cộng của Tàu Cộng, mà dân ta không tin, không muốn chích.

Đúng là cái bọn " lãnh đạo, vô đạo " Búa Liềm Việt Cộng, độc quyền định hướng " Còn Tàu, còn tiền, còn đảng, còn tao. Tao còn bán đất, tao còn bán nước, tao còn bán dân. Tao còn bán tao, tao bán cả đảng tao cho Tàu, cho tiện, cho xong, chỉ vì tiền. Có tiền, quy tiên... cũng đươc ! ".

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang