Hai Lựu
Hai Lựu says:
03/02/2021 13:07

Tàu chặn nước sông ở thượng nguồn, nông dân VN không có nước sông Cửu Long để dùng để trồng lúa nuôi đảng. Vậy đảng làm được gì đồng chí Tàu đàn anh của mình?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang