Sáu luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012

Sáu luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012 đó là các luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật phòng chống mua bán người; Luật kiểm toán độc lập; Luật viên chức; Luật thuế bảo về môi trường và Luật thế sử dụng đất phi nông nghiệp.
RFA 28.12.2011

Share

Một trong những sửa đổi, bổ sung quan trọng lần này là việc thay đổi thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự.

Trường hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với những tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; tranh chấp về đòi lại tài sản do người khác quản lý; tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Các trường hợp khác, thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự vẫn là 2 năm.

Anonymous says:
30/12/2011 06:28

du dang cua ten toi pham chien tranh ho chi minh da dang nuoc viet cho bon tau phu

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang