Việt Nam xem xét cho phá sản các doanh nghiệp thua lỗ

2016-11-08
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của Nhà nước không hiệu quả sẽ được xem xét cho phá sản theo quy định của pháp luật.

Thông tin vừa nêu là một trong những nội dung của Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020, vừa được Quốc hội thông qua vào chiều hôm nay 8/11/2016, với 82,39% phiếu tán thành.

Theo đó, trong giai đoạn 2016 đến 2020 sẽ có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp với 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động không hiểu quả. Các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ sẽ bị xử lý bằng hình thức cho thực hiện phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 tập trung vào 3 trọng tâm; bao gồm tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Xem toàn trang