Bội chi ngân sách 2010 khoảng 5,8% GDP

Bội chi ngân sách năm 2010 dự kiến ở mức khoảng 5,8% Tổng sản phẩm nội điạ (GDP), thấp hơn mức dự toán là 6,2%.
RFA 30.12.2010
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Bộ Tài chính Việt Nam loan báo tin này vào ngày hôm qua. Bộ này cho biết trong năm 2010 thu nội điạ, không kể thu tiền sử dụng đất ước đạt 64% tổng thu.

Và theo các chuyên gia tài chính Việt Nam, nhu cầu phát triển kinh tế kéo theo yêu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng lớn, cũng như các chính sách an sinh xã hội cần được triển khai trên diện rộng nên bội chi ngân sách sẽ còn tiếp diễn.

Để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia, Bộ Tài chính Việt Nam đề ra mục tiêu giữ tỷ lệ bội chi ngân sách cho giai đoạn năm năm tới ở mức trung bình dưới 5% GDP.

Xem toàn trang