Nhà máy Lee & Man bị đề nghị dừng hoạt động

RFA
2016-07-25
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ông Tụng Vi Phú – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee – Man Việt Nam thuyết trình về hệ thống xử lý nước thải của công ty tại buổi họp báo.
Ông Tụng Vi Phú – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee – Man Việt Nam thuyết trình về hệ thống xử lý nước thải của công ty tại buổi họp báo.
Courtesy of enternews.vn

Bộ Công Thương Việt Nam dự kiến đề nghị Chính phủ dừng hoạt động của nhà máy bột giấy Lee & Man hoặc nhà máy này sẽ được tiếp tục nếu đáp ứng đủ các điều kiện về môi trường.

Với dự báo nhà máy giấy Lee & Man có thể gây ra thảm họa môi trường cho dòng sông Hậu theo đánh giá của Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Công Thương đưa ra đề xuất vừa nêu với 2 lý do. Thứ nhất vì địa hình của khu vực Tây Nam Bộ không phù hợp trồng cây nguyên liệu giấy. Thứ hai là việc sản xuất sử dụng nhiều hóa chất nên nguy cơ ô nhiễm môi trường sẽ rất cao.

Bộ Công Thương xét thấy dự án nhà máy giấy Lee & Man đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần phát triển kinh tế cũng như giải quyết công ăn việc làm địa phương; do đó sẽ đề nghị Chính phủ xem xét cho phép tiếp tục hoạt động trong điều kiện Bộ Tài nguyên - Môi trường có kết luận nhà máy này đáp ứng các quy định về môi trường.

Xem toàn trang