Anonymous says:
23/02/2021 09:32

Bác cần phải dạy cho con cháu ngoan của Bác phải biết tôn trọng luật lệ lịch sực với mọi nguời chớ nên khÔNG theo gương của các cán bộ của Bác từ xưa đến nay

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang