Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chính quyền Quận 2 sẽ làm việc với từng trường hợp khiếu nại tại Thủ Thiêm

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Ha Van nơi gửi ha noi :

Một việc làm tác trách chậm trễ lẽ ra phải làm từ 20 năm trước đã đẩy dân oan vào vòng kiện tụng tố cáo bọn tham nhũng Sài Gòn với bao máu nước mắt. Đảng CSVN có trách nhiệm gì ở đây !!!???

17/07/2019 05:19

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang