Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Kiểm toán nhà nước Việt Nam: hiệu quả sử dụng vốn vay ODA chưa tương xứng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Huy nơi gửi Usa :

Tien ODA phan lon lot vao tay quan chuc viet cong thi lam sao "xu li" cho dung?

22/05/2019 13:56

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang