Anonymous says:
10/09/2021 22:55

Đậy là những con khì dã nhân, đưọc loài ngưòi huấn luyên lâu năm, nên nay chúng cũng đòi học làm sang..cho có vẻ giống như loài ngưòi văn minh..! Chơi một môn golf mà loài ngưòi hiện hữu ít ai mặn mà..! Nếu nó mà mang tính thể thao, và hào hứng, thì mọi ngưòi đẵ chơi môn này, để đưa tới con ngưòi không còn đất để cư ngụ.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang