Bác Ba.
Bác Ba. says:
10/05/2021 22:05

Vậy là Trong suốt 30 năm Ông NGuyễn Thanh Sơn làm cán bộ, và lãnh lưong với đồng tiền ít ởi, mà Ông vẫn để dành dụm đưọc tới 5 tỉ đồng, và Ông vẫn sống khoẻ mạnh cho tới ngày hôm nay, dó là nhờ Phép Tu Tập,NỘi Công thượng thừa, biến không khi thành Gà, Thịt , để nuôi sống bản thân, bởi Ông chỉ ăn không khí có sẵm trong thiên nhiên để sống.NGay như Ngài Thử Tướng Phúc, khi còn tại chức, đồng lương cũng chưa tới 20 triệu , vậy muốn để dành đưọc 5 tỉ, thì ngài phúc phải nhịn ăn 25 năm , và tiền lưng thì để dành, may ra mới có đủ..với điều kiện Ngài Phúc phải làm Thử Tướng đứng 25 năm..Còn với Ông Cán Bộ NGuyễn Thanh Sơn , thì sao nhỉ..???

Anonymous says:
10/05/2021 22:07

Nhờ vụ trộm cắp này, mà lòi ra tài sản bất chính của Ông NGuyễn THanh Sơn, không biết nhà nước có vào cuộc hay không ?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang