Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hơn 1.000 người dân Quỳnh Lưu sẽ khiếu nại vì bị bác đơn kiện Formosa

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.LỚP BA TRƯỜNG LÀNG nơi gửi TRƯỜNG LÀNG LỚP BA :

TRƯỚC HẾT XIN CHÚC BÀ CON ĐƯỢC NHIỀU MAY MẮN VÀ HY VỌNG ĐƯỢC CỨU XÉT GÌ VỚI BỘ TƯ PHÁP CỦA VIỆT NAM LÀ < Y ÁN >

17/10/2016 20:13

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang