Hàng ngàn loài động, thực vật hoang dã của Việt Nam đang bị đe dọa

Chín loài động vật và hai loài thực vật của Việt Nam đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
RFA-21-12-2010
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Thông tin này được phổ biến tại hội thảo quốc gia tổng kết tình hình thực hiện quyết định của chánh phủ về bảo tồn đa dạng sinh học, do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sáng nay ở Hà Nội.

Qua tài liệu thì đa dạng sinh học tại đa dạng sinh học tại Việt Nam vẫn trong chiều hướng suy thóai nhanh, diện tích các khu vực có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng bị thu hẹp dần. Cả nước có hơn 880 loài động, thực vật hoang dã trong thiên nhiên đang bị đe dọa, ngoài ra còn có 9 loài động vật và hai loài thực vật của Việt Nam đã tuyệt chủng, nhiều loại sinh vật qúy hiếm khác cũng bị giảm số lượng một cách đáng ngại.

Thống kê đưa ra tại cuộc hội thảo cũng cho biết là diện tích rừng tự nhiên có đa dạng sinh học tiếp tục bị xâm phạm và giảm mạnh. Khó có cơ hội phục hồi các khu rừng giàu đa dạng sinh học vì những diện tích đó đã bị chia cắt và cô lập thành những mãnh nhỏ.Xem toàn trang