Thầy GIáo già..!
Thầy GIáo già..! says:
22/07/2021 21:07

Cảnh Học Sinh Nữa, đánh nhau, thì cả miền Nam VN trước 1975 , không hề có cảnh này xẩy ra bao giờ, Thậm chí tới Nam Sinh qủa là cũng rất hiếm khi xẩy ra...Bởi dưói chính thể VNCH, thì học sinh đưọc giái dục, bằng một nền học vấn Nhân Bản.. NGưọc lại sau 1975 đảng CS đã cướp chính quyền miền Nam, Và các đảng viên CS là một đám Thảo khấu cướp cạn, nên lối giáo dục của họ, cũng tạo ra bao thế hệ học sinh , vôi giáo dục, như phường trộm cắp, .. Thảo Khấu, Giang Hồ..Nên mới xẩy ra không biết bao nhiêu lần khắp VN, Nữ Học Sinh, cùng hiệp đồng nhau tấn công bạn bè nữa của mình giữa ban ngày, ngoài đừng xá, thật mất nhân tính con người..!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang