Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Dự báo bão NESAT sẽ vào đến Biển Đông vào chiều 28/9

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

CẦN CÓ THÔNG TIN RỘNG RẢI TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

27/09/2011 21:49

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang