Duy Hữu ( USA )
Duy Hữu ( USA ) says:
08/12/2020 12:36

Liên Hiệp Quốc và các chính phủ trên thế giới, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Úc... muốn giúp nhân dân Việt Nam hãy học khôn từ nhân dân Việt Nam.
Nhân dân Vịêt Nam không đưa tìên hỗ trợ cho Đảng và Nhà nước, tham nhũng, tham ô Việt Cộng và các tổ chức " Mặt trận Tổ quạ ",
nhưng đưa tìên hỗ trợ trực tíêp cho Thủy Tiên, cho các tổ chức từ thiện, nhà thờ, nhà chùa, trong Dân, của Dân, do Dân, vì Dân.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang