LS. Nguyễn Thị Dương Hà được phép gặp TS. Cù Huy Hà Vũ

RFA 14.06.2013

Tính đến hôm nay, cuộc tuyệt thực của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trong nhà giam số 5 đã bước sang ngày thứ 19.

Vào lúc trưa ngày hôm nay, công an đã thuận cho luật sư Nguyễn Thị Dương Hà được vào gặp ông Cù Huy Hà Vũ ngày mai.

Từ Hà Nội, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà cho biết:

Hôm nay tôi được một giấy giới thiệu của ban giám thị trại giam số 5 là cấp cho luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đến giúp phạm nhân Cù Huy Hà Vũ làm thủ tục đề nghị ra kháng nghị giám đốc thẩm. Sáng mai tôi sẽ được vào tiếp xúc thì tôi chỉ vào với tư cách luật sư và chỉ làm việc với tư cách luật sư, không biết mình có thể được nói sang vấn đề thăm hỏi sức khỏe sau khi đã tuyệt thực một thời gian dài như thế này. Thế thì tôi cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào.

Vẫn theo lời luật sư Dương Hà, tuy cả hai văn phòng luật sư đại diện cho ông Cù Huy Hà Vũ nộp đơn nhưng chỉ văn phòng luật sư Nguyễn Thị Dương Hà được công an cho phép gặp, trong lúc đơn của văn phòng luật sư Trần Vũ Hải bị trả lại.

Bà Dương Hà cũng là vợ của ông Cù Huy Hà Vũ.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.