Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Các dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho Will Nguyễn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.dân đen nơi gửi Saigon :

Công Sản kỳ này hố to nhé , đánh dân rồi ghép tội "phản động " , nhưng đánh Will Nguyễn thì chẳng nói láo như đánh dân được vì bằng chứng đã đầy đủ........ Cộng Sản Vi phạm nhân quyền , kỳ này hết chối nghe , Trong lú

19/06/2018 16:33

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang