Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hoa Kỳ nêu tên 8 công ty nhà nước Việt Nam lên WTO

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Vietnam nơi gửi Vietnam :

Vn sễ bõ ƯTO, vì WTO không biiết chơi luật rừng,VN sẽ vào con đường tơ lụa TQ

12/01/2018 21:54

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang