Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hoa Kỳ và Việt Nam xử lý thành công dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyễn nơi gửi Ở Đức :

Ít ra như thế để liếm láp chút ít cho thứ tính phản bôi? Thứ không chêt, thì chúng nó vẫn to mỏm, để mà tiếp liếm nhau, mà bán rẽ linh hồn tổ quốc!

10/11/2017 16:54

    Reply to this comment

Nguyễn nơi gửi Ở Đức :

Phản bội! Ít ra người VNCH sẽ có chút tha thứ cho Hoa Kỳ khi tự nhận trách nhiệm.

Tin vào "đồng minh" Hoa Kỳ là một xai lầm của VNCH!

10/11/2017 15:44

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang