Lão nông dân
Lão nông dân says:
12/07/2021 19:53

Video đâu mấy thằng chệt sạo ke???
Bọn chúng dư sức làm được mà…
Hay cứ lẻo đẻo theo sau hửi khói đến khi tàu Mỹ chán chường bỏ đi thì nói là đuổi???

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang