USAID mở cuộc thi viết về vai trò phụ nữ tại Việt Nam

RFA
2013-03-07
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Trẻ múa mừng nhà trẻ mới ở Kontum do USAID tài trợ
Trẻ múa mừng nhà trẻ mới ở Kontum do USAID tài trợ
USAID.com photo

Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (gọi tắt là USAID) thông báo mở một cuộc thi viết về vai trò quan trọng của phụ nữ trong sự phát triển của VN, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. Bài viết không quá 500 từ bằng tiếng Việt hay tiếng Anh và phải được gửi trước ngày 8/4/2013.

Cuộc thi này cũng nhằm đánh dấu ngày quốc tế phụ nữ năm nay. Người dự thi là các học sinh trung học và sinh viên. Bài viết được chấm bởi một ban giám khảo hỗn hợp USAID và Việt Nam. Giải thưởng là một máy Apple ipad mini và bằng khen của USAID.

Giám đốc USAID tại VN, ông Joakim Parker nói, Các sinh viên sẽ chia sẻ ý tưởng và nhừng câu chuyện về phụ nữ trong khoa học kỹ thuật, điều đó khuýen khích các thiếu nữ theo đuổi lĩnh vực này nhằm góp phần cho công cuộc phát triển VN.

Xem toàn trang